Thành viên

Quay lại
Kiều Thị Luận

Quốc tịch: Việt Nam
Bằng cấp: 
Kỹ sư

Kiều Thị Luận

Giám Đốc

_

Quay lại
Kiều Quang Lượng

Quốc tịch: Việt Nam
Bằng cấp: 
Kiến trúc sư

Kiều Quang Lượng

Kiến trúc sư Trưởng

_

Quay lại
Phan Thị Thu Hường

Quốc tịch: Việt Nam
Bằng cấp: 
Cử nhân

Phan Thị Thu Hường

Giám sát

_

Quay lại
Tạ Thị Nga

Quốc tịch: Việt Nam
Bằng cấp: 
Kiến Trúc Sư

Tạ Thị Nga

Trưởng Phòng kỹ thuật

_

Quay lại
Nguyễn Trọng Thanh

Quốc tịch: Việt Nam
Bằng cấp: 
Kiến trúc sư

Nguyễn Trọng Thanh

Kiến trúc sư

_

Quay lại
Lê Văn Vượng

Quốc tịch: Việt Nam
Bằng cấp: 
Kỹ sư

Lê Văn Vượng

Kỹ sư

_

Quay lại
Hoàng Vĩnh Tuấn

Quốc tịch: Việt Nam
Bằng cấp: 
Kiến trúc sư

Hoàng Vĩnh Tuấn

Kiến trúc sư

_

Quay lại
Hoàng Đình Cương

Quốc tịch: Việt Nam
Bằng cấp: 
Kiến Trúc Sư

Hoàng Đình Cương

Kiến trúc sư

_

Phone: 0933798888

IDA DESIGN

423+424 Võ Nguyên Giáp, Q. Lê Chân, TP. Hải Phòng.

Liên hệ
0933 79 8888